Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012

Δήμος Ελευσίνας: Εξοικονομεί 460.000 ευρώ με τις δράσεις διαχείρισης αστικών αποβλήτων που εφαρμόζει


 
Ο δήμος Ελευσίνας από το 2006 (αποτελώντας σήμερα πρότυπο για όλη την Ελλάδα) διαχειρίζεται με σύννομο και πρότυπο τρόπο το σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων, τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα υλικά :