Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

Xάνουν το ΕΚΑΣ περίπου 15.000 συνταξιούχοι!

Διευκρινήσεις ζητά ο Λευτέρης Αυγενάκης για τις αλλαγές των όρων παροχής της ενίσχυσης
Αυστηρότερα κριτήρια προβλέπει το νομοσχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα... το υπουργείο Εργασίας για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» ώστε περίπου 15.000 συνταξιούχοι χάνουν το ΕΚΑΣ, καθώς για πρώτη φορά θα λαμβάνεται υπόψη εκτός από το πραγματικό και το τεκμαρτό εισόδημα. Για το λόγο αυτό και παρατηρώντας μια περαιτέρω μείωση των κοινωνικών παροχών της κυβέρνησης, ο Βουλευτής Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρης Αυγενάκης, κατέθεσε...
συγκεκριμένη κοινοβουλευτική παρέμβαση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα. Λ. Κατσέλη.

Στην παρέμβασή του, ζητά μάλιστα από την υπουργό να λάβει θέση για την πρόταση που κατέθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, κα. Ντ. Μπακογιάννη, που υποστηρίζει την επιστροφή της 13ης και 14ης σύνταξης στους συνταξιούχους που λαμβάνουν το ΕΚΑΣ στο ύψος των 500 ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από μέρος της εξοικονόμησης στην υπερκατανάλωση φαρμάκων και των ιατρικών υλικών.
Ειδικότερα, στο έγγραφό του ο Βουλευτής επισημαίνει αρχικά ότι «με το νομοσχέδιο καθορίζεται ότι όποιος συνταξιούχος έχει έσοδα πάνω από 850 ευρώ το μήνα από πάσης φύσεως συντάξεις, επιδόματα και μερίσματα από μετοχές, δεν θα παίρνει το ΕΚΑΣ. Με βάση τα νέα εισοδηματικά κριτήρια, όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 7.715 ευρώ θα πάρουν ΕΚΑΣ 230 ευρώ. Τα υπόλοιπα κλιμάκια κυμαίνονται από 57,50 έως 172,50 ευρώ. Συνεπώς, μετά την ψήφιση και έναρξη ισχύος των διατάξεων του, χιλιάδες εκ των περίπου 380.000 δικαιούχων του ΕΚΑΣ θα «κοπούν» επίσης λόγω τεκμηρίων, μόνο και μόνο επειδή έχουν στην κατοχή τους ή ενοικιάζουν ένα μικρό σπίτι και διαθέτουν ένα μικρό αυτοκίνητο».

Ως χαρακτηριστικό αναφέρει το «γεγονός ότι συνολικά μετά την έναρξη ισχύος των νέων επώδυνων αλλαγών οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συμπληρώσει την 1η Ιανουαρίου 2011 το 60ό έτος. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

β) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.472,09 ευρώ. Από το εισόδημα αυτό εξαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, στην ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνες μητέρες, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό (με το συνυπολογισμό δηλαδή και των περιουσιακών στοιχείων) καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.884,11 ευρώ.

δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 15.380,90 ευρώ. Τα ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενο οικονομικού έτους.

ε) Το συνολικό ακαθάριστο καταβαλλόμενο κατά το μήνα που προηγείται εκείνου της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού ή –προκειμένου για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011- το δικαιούμενο κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησης ποσό συντάξεων (κύριων και επικουρικών) συμπεριλαμβανόμενων και των πάσης φύσεως επιδομάτων δεν υπερβαίνει τα 850 ευρώ.

στ) Διανέμουν νόμιμα στην Ελλάδα»

Καταλήγοντας, σημειώνει ότι «το ΕΚΑΣ χορηγείται και σε εκείνους που θα καταστούν συνταξιούχοι των οργανισμών κυρίας ασφάλισης μετά την 1η Ιανουαρίου 2011, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μετά την ημερομηνία αυτή, το ΕΚΑΣ αρχίζει να καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 60ό έτος».

Στο πλαίσιο αυτό και τονίζοντας ότι «υπάρχουν εφαρμόσιμες εναλλακτικές προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα αποφεύγονταν η περικοπή του ΕΚΑΣ», ερωτά την κα. Κατσέλη, εάν «προτίθεται το Υπουργείο όπως επανεξετάσει την περικοπή του ΕΚΑΣ από περίπου 15.000 συνταξιούχους» και ζητά να τον ενημερώσει εάν «έχουν εξαντληθεί οι εναλλακτικές προτάσεις προτού αποφασιστεί η περικοπή του εν λόγω επιδόματος από περίπου 15.000 συμπολίτες μας».

Τέλος, ερωτά εάν «εξετάζεται από την κυβέρνηση η πρόταση της Δημοκρατικής Συμμαχίας που υποστηρίζει την επιστροφή της 13ης και 14ης σύνταξης στους συνταξιούχους που λαμβάνουν το ΕΚΑΣ στο ύψος των 500 ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από μέρος της εξοικονόμησης στην υπερκατανάλωση φαρμάκων και των ιατρικών υλικών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου