Κυριακή 27 Μαρτίου 2011

Μείωση έως 60% των εκπομπών ρύπων μέχρι το 2050

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο την εξάλειψη των οχημάτων που χρησιμοποιούν καύσιμα τα οποία ρυπαίνουν το περιβάλλον από το 2050.... Προσανατολίζεται από το 2030 έως το 2050 μέσα από τη δράση της να μειώσει την εκπομπή CO2 στην ατμόσφαιρα που προέρχεται από τη χρήση των μεταφορικών μέχρι και 60% αφού το ¼ των ευρωπαϊκών ρύπων προέρχεται από αυτή την πηγή. Στόχος είναι η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και η διεύρυνση της χρήσης οικολογικών αυτοκινήτων και αυτό θα επιτευχθεί μέσω της αυξημένης φορολογίας στα γερασμένα και ρυπογόνα οχήματα. Μια πρωτοποριακή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η μετακίνηση των κατοίκων με την χρήση πλωτών μέσων στους ποταμούς που διασχίζουν αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου