Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2011

Βιβλία παροράματα του Δημοτικού και του Γυμνάσιου

To Υπουργείο Παιδείας έδωσε στην δημοσιότητα τα σχολικά links στα οποία οι γονείς θα πρέπει να κατεβάσουν τα σχολικά βιβλία ανάλογα την σχολική βαθμίδα τους!

Βιβλία παροράματα του Δημοτικού και του Γυμνάσιου ανά τάξη : ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 
Α΄ Τάξη
  Μαθηματικά Α' Δημοτικού
Β΄ Τάξη
  Γλώσσα Β' Δημοτικού , Μαθηματικά Β' Δημοτικού
Γ΄ Τάξη
  Γλώσσα Γ' Δημοτικού , Ιστορία Γ' Δημοτικού , Μαθηματικά Γ' Δημοτικού ,
Θρησκευτικά Γ' Δημοτικού
Δ΄ Τάξη
  Γλώσσα Δ' Δημοτικού , Ιστορία Δ' Δημοτικού , Μαθηματικά Δ' Δημοτικού ,
Θρησκευτικά Δ' Δημοτικού
Ε΄ Τάξη
  Γεωγραφία Ε' Δημοτικού , Ιστορία Ε' Δημοτικού ,
Μαθηματικά Ε' Δημοτικού , Θρησκευτικά Ε' Δημοτικού , Φυσική Ε' Δημοτικού
ΣΤ΄ Τάξη
  Γεωγραφία ΣΤ' Δημοτικού , Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού ,
Θρησκευτικά ΣΤ' Δημοτικού , Φυσική ΣΤ' Δημοτικού
 
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α' & Β' Δημοτικού
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ' & Δ' Δημοτικού
Εικονογραφημένο Λεξικό Α', Β', Γ' Δημοτικού
Ορθογραφικό - Ερμηνευτικό Λεξικό Δ', Ε', ΣΤ' Δημοτικού
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Α' - ΣΤ' Δημοτικού
Φυσική Αγωγή Α' & Β' Δημοτικού
Φυσική Αγωγή Ε' & ΣΤ' Δημοτικού
 
Συγκεντρωτικά τα παροράματα στα νέα διδακτικά πακέτα του Δημοτικού
 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 
Παροράματα
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Γυμνασίου
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α' - Β' Γυμνασίου
Βιολογία Γυμνασίου
Εικαστικά Γ' Γυμνασίου
Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής Α', Β', Γ' Γυμνασίου
Θρησκευτικά Γυμνασίου
Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Γυμνασίου
Ιστορία Γυμνασίου
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου
Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίου
Μαθηματικά Γυμνασίου
Νεοελληνική Γλώσσα Γυμνασίου
Πληροφορική Γυμνασίου
Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίου
Τεχνολογία Α΄ Γυμνασίου
Φυσική Αγωγή Γυμνασίου
Φυσική Β' Γυμνασίου
Χημεία Γυμνασίου
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου