Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

Οδηγίες για τη συµπλήρωση των φορολογικών εντύπων από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες

Οδηγίες για τη συµπλήρωση των φορολογικών εντύπων από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες παρέχει µε εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονοµικών.
Oι επιτηδευµατίες υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από τις 18 Απριλίου, ενώ οι οµόρρυθµες και οι ετερόρρυθµες εταιρείες από τις 11 Απριλίου.

Στην εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Δ. Κουσελά, επισηµαίνεται:  .....

1) Λογιστικό σύστηµα: όσες επιχειρήσεις εντάσσονται από το 2010 στο λογιστικό σύστηµα (έσοδα - έξοδα) συµπληρώνουν µόνο τα δεδοµένα των βιβλίων και στοιχείων στον πίνακα Ι του Ε3 για την υπαγωγή στον αυτοέλεγχο.
2) Αυτοέλεγχος: από φέτος ο αυτοέλεγχος γίνεται ακριβότερος και όσοι τον επιλέξουν, ανεξαρτήτως ακαθάριστων εσόδων, πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους µέσω λογιστή.
Τα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται µε τον Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών αυτοελέγχου. Τα κέρδη αυτά συγκρίνονται µε τα λογιστικά καθαρά κέρδη και επιλέγονται τα µεγαλύτερα για τον υπολογισµό του φόρου.
3) Αρχιτέκτονες, µηχανικοί, γεωλόγοι µελετητές: το εισόδηµά τους προσδιορίζεται πλέον λογιστικά, συνεπώς οι προβλεπόµενοι φορολογικοί συντελεστές ανά κατηγορία ισχύουν µόνο σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισµού.
Απαλείφθηκαν οι κωδικοί 324 («διαφορά δαπανών µηχανικών-αρχιτεκτόνων»), ενώ παρέµεινε ο κωδικός 342 «είδος µελέτης» για πληροφοριακούς λόγους.
4) Οικοδοµικές επιχειρήσεις: διατηρείται ο εξωλογιστικός προσδιορισµός των εισοδηµάτων για οικοδοµικές επιχειρήσεις.

5) ΚΤΕΛ, φορτηγά ΔΧ, επιχειρήσεις κάµπινγκ: από 1/1/2010 ισχύει λογιστικός υπολογισµός εισοδηµάτων για επιχειρήσεις εκµετάλλευσης επιβατικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ), φορτηγών και κάµπινγκ.
Τα λογιστικά κέρδη δηλώνονται στους πίνακες Στ’ και Ζ’ του εντύπου Ε3 για όσους τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας.
6) Εκµεταλλευτές ταξί: από 1/7/2010 εντάσσονται και αυτοί στο λογιστικό σύστηµα. Για το πρώτο εξάµηνο φορολογούνται µε τα τεκµαρτά εισοδή µατα προσαυξηµένα κατά 50%, ανάλογα µε τους µήνες εκµετάλλευσης του ταξί στο εν λόγω διάστηµα.
Προβλέπεται µείωση στην προσαύξηση αναλόγως της έδρας τους (10% για όσους έχουν έδρα σε πόλεις κάτω των 50.000 κατοίκων και 30% αν πρόκειται για πόλεις κάτω των 200.000 κατοίκων). Το άθροισµα λογιστικού και τεκµαρτού εισοδήµατος αναγράφεται στον κωδικό 401 του πίνακα 4Γ’ του εντύπου Ε1.

Ανάλογα εφαρµόζεται το λογιστικό σύστηµα και για επιχειρήσεις εκµετάλλευσης ενοικιαζόµενων δωµατίων και διαµερισµάτων (µέχρι 7 δωµάτια).
Για τις επιχειρήσεις αµιγώς παροχής υπηρεσιών, πώλησης εµπορευµάτων ή παραγωγής προϊόντων, τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώνουν πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσα ή µεγαλύτερα από το γινόµενο του αθροίσµατος εξόδων και δαπανών (συµπεριλαµβάνονται αποσβέσεις) µε συντελεστή αναγωγής αυτού στα ακαθάριστα έσοδα.
Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά εφέτος θα συμπληρώνεται και η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, η οποία περιλαμβάνει πίνακα με τα ποσά της φορολογικής αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών, πίνακα με τα ποσά των φόρων που έχουν αποδοθεί, πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται ο αριθμός των κινητών τηλεφώνων και ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση και πίνακα στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα αυτοκίνητα της επιχείρησης με τα κυβικά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου